Party

Party je plugin díky němuž lze vytvářet skupiny hráčů. Podobné frakcím s tím rozdílem že je zde minimum funkcí.

Každá party může mít maximálně 10 hráčů. Při kooperaci dvou a více hráčů dochází ke sdílení a násobení získaných XP. Lze využít party chat nebo nastavit home pro celou skupinu.

Příkazy

/party create <název> Vytvoří skupinu
/party invite <hráč> Pozve hráče do skupiny
/party accept/deny Přijde či odmítne pozvání do skupiny
/party leave Opustí skupinu
/party chat Zapne či vypne psaní do party chatu
/p <text> Odešle zprávu do party chatu
/party sethome Nastaví domov pro skupinu
/party home Teleportuje vás do domova skupiny
/party kick <hráč> Vyhodí hráče ze skupiny
/party desc <text> Nastaví krátký popisek skupiny
/party motd <text> Nastaví krátké oznámení pro skupinu př. denní oznámení pro skupinu
/party rename <název> Přejmenuje skupinu
/party info Zobrazí info o skupině (počet členů, desc, motd,…)
/party info <název> Zobrazí info o jiné skupině
/party rank <hráč> <rank> Nastaví danému hráči rank

Ranky

Pozor: Leader může být jen jeden! Pokud Leader nastaví rank Leader někomu dalšímu, vzdává se tím funkce a skupina dostává nového Leadera. Původní Leader se degraduje na rank který původně měl nový leader. Tento krok nelze vzít zpět!

Member Každý nový hráč ve skupině. Je součástí skupiny, může psát do skupinového chatu a teleportovat se do domova skupiny
Moderator Vyšší hodnost ve skupině. Může zvát nové hráče, vyhazovat je, přepisovat motd
Leader Tvůrce skupiny, může vše