Pravidla

Základní ustanovení

 1. Hraním na tomto serveru hráč souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly a obchodními podmínkami.
 2. Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, údajů vyplněných na webu, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat. Tyto data jsou sbírána z webových stránek, herních serverů za účelem zkvalitnění služeb.
 3. Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů A-teamu.
 4. Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem.
  1. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo jakékoliv odkazy. Výjímky jsou: tento web, facebook tohoto serveru a jiné odkazy přímo spojené s tímto serverem.

Pravidla

 1. Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (pro hráče se zakoupenými výhodami rovněž).
 2. Neznalost pravidel se neomlouvá.
 3. Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

Všeobecná pravidla

 1. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.  Projevy rasismu, xenofobie, homofobie a apod. nebudou tolerovány.
 2. Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti. Tím se rozumí především slušná mluva.
 3. Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znaky/obrázky a symboly.
 4. Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky členů Admin teamu. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.
 5. Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy admin teamu.

Administrátorský Team

 1. Aktuální seznam členů admin teamu naleznete na tomto webu.
 2. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena admin teamu.
 3. A-team dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel.
 4. V případě nesouhlasu s někým z A-teamu je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru.
 5. Rozhodnutí Majitele je konečné, není proti němu odvolání.
 6. O unbanu primárně rozhoduje člen A-teamu, který ban přidělil. Popřípadě vyšší autorita serveru.

Herní účet

 1. Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat,nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů A-teamu.
 2. Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet. Vše se dá řešit jiným způsobem. V případě potřeby kontaktujte admin team.
 3. Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
 4. Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

Tresty a důkazy

 1. O druhu a délce trestu rozhoduje administrátor serveru.
 2. Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
 3. A-Team si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 4. Screenshoty se považují za průkazný materiál.
 5. Výpověď svědka není průkazným materiálem.

Služby za SMS apod.

 1. Jakékoliv služby (VIP, Spawnery, Kity…) jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž nejsou nárokovatelné.
 2. Pro hráče s jakýmkoliv premium účtem platí stejná pravidla jako pro hráče bez prémiového účtu.
 3. Hráč s premium účtem může být zabanován.
 4. Výhody, které může hráč s premium účtem využívat nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, případně i zrušit.
 5. V případě hráčovi neaktivity se VIP na měsíc neprodlužuje, k proudloužení VIP účtu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.
 6. Premium balíčky jsou nepřenosné mezi účty, na jaký účet si ho aktivujete, tam zůstane.
 7. Pokud se vyskytne problém s placenou službou , hráč má právo tuto skutečnost sdělit administrátorům. Způsoby jak nás kontaktovat naleznete v záložce „Kontakt“.
 8. Řešení problémů s placenou službou přímo ve hře může být bráno jako SPAM.

Základní pravidla pro samotné hraní

 1. Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče.
 2. Na serveru je zakázán GRIEF (ničení staveb a zabíjení zvířat jiných hráčů).
 3. Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu! Např. povrchová těžba, těžba písku v pouštích, nedokácení stromů apod. V opačném případě je třeba upravit krajinu tak aby nebylo poznat že se tam kdy těžilo. Pro tyto těžby využívejte těžební svět (/warp Mine).
 4. Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
 5. Zákaz žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
 6. Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či hacků.
 7. Ochrana majetku a osoby.
  1. Pro ochranu jakékoliv stavby je nutné si zřídit residenci.
  2. Vlastní majetek se chrání umístěním do residence – uzamknutí cizího majetku je trestné.
  3. PvP je na celém serveru (mimo serverové residence) povolené, v případě ztráty předmětů z důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu. (Vlastník residence může povolit PvP. Dejte si proto pozor ke komu do residence vstupujete)
  4. Vytvoření warpu či home portu na cizí residenci, je povoleno pouze se souhlasem vlastníka residence. Pokud vás majitel residence vyzve k zrušení tohoto portu jste povinní tak učinit případně požádat člena Admin Teamu o asistenci s jeho zrušením.
 8. Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný ho neprodleně nahlásit.
 9. Je zakázáno jakýkoliv BUG využívat.
 10. Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 11. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 12. Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo kde je evidentní účel zabití hráče.
 13. Hráčům je zakázáno žádat členy admin teamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.
 14. Je zakázáno vytvářet warpy či jiné porty na místech, kde je evidentní úmysl neférového zabití hráče.
 15. Je zakázáno vytvářet ChestShopy umístěné za lávou, či jinak špatně viditelné.
 16. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy admin teamu.
 17. Je zakázáno napodobovat příchod soukromé zprávy do veřejného chatu.
 18. Zákaz útočení ze zóny, kde není povolené pvp na hráče, kteří se nacházejí v pvp zóně.
 19. Hráč nemá právo požádat, aby byl udělen ban jemu samotnému.
 20. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně.
 21. Je zakázáno se do prostoru arén přemisťovat jinak než běžným způsobem, setrvávat, či vykonávat jakoukoliv činnost v aréně, do které se dostal hráč neoprávněně, například teleportem na hráče, který již v aréně je.
 22. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (například „all enchanty“) které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.
 23. Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen toto nahlásit admin teamu.
 24. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.
 25. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.
 26. Je zakázáno označování jakýchkoliv staveb informací, že je zkontrolována někým z admin teamu. Taktéž je zakázáno žádat jakékoliv členy admin teamu o ověření kasína nebo automatu za účelem následného prohlášení výše zmíněné informace.