Residence

Residence je forma ochrany vašich staveb a pozemků. Do residence si můžete přidat kamarády, můžete spravovat jejich oprávnění do detailu, můžete upravovat globální nastavení residence nebo vytvářet menši residence (subzony) jako např. parcely ve městech.

Residence s tvoří dřevěnou motykou.

Každý hráč může vytvářet residence o velikosti 100 x 100. Počet residencí se odvíjí od hodnosti. Hráč může mít 3.

Pokud pracujete na nějakém projektu a potřebovali by jste jednu větší residenci, více subzon apod. Neváhejte kontaktovat Admin Team. Uznáme-li že váš projekt za něco stojí můžeme vám za určitých podmínek poskytnout individuální podporu.

Residence se dá vytvořit dvěma způsoby. Manuálním výběrem nebo přes příkazy.


Manuální výběr

Vezmeme si dřevěnou motyku a označíme s ní 2 protější body residence jak je zobrazeno na obrázku níže (A a B). Tímto definujeme přesnou oblast která bude pokryta residencí. Je důležité aby jste na každý bod klikli jiným tlačítkem myši. Na jeden bod klikněte pravým tlačítkem a na druhý levým tlačítkem. Pořadí není důležité.

Chcete-li vytvořit residenci od bedrocku až do nebes, stačí označit body A a C a následně použít příkaz:

/res select vert

Pro vytvoření residence napíšeme příkaz:

/res create <název residence>


Tvorba přes příkazy

Touto metodou vybíráte oblast okolo vás z místa kde stojíte. Najděte tedy pomyslný střed vaší stavby/pozemku a na daném místě použijte příkaz:

/res select <šířka> <výška> <hloubka>

Výška se počítá od blocku na kterém stojí. Stojíte-li na podlaze tak podlaha nebude součástí výběru. V případě toho způsobu tvoření residence se hodí označit oblast od bedrocku až do nebes jako v předchozím případě pomocí příkazu:

/res select vert

Šířka a hloubka se po provedení příkazu násobí dvěma a přičítá se jednička (block na kterém stojíte)

Residenci poté vytvoříme stejným příkazem:

/res create <název residence>

Chcete-li vytvořit residenci maximálních rozměrů, stoupněte si na pomyslný střed stavby/pozemku a použijte příkazy:

/res select 49 1 49
/res select vert
/res create <název residence>


Subzony

Subzona je malá residence uvnitř residence. Hodí se např. když máte město,hotel apod. a chcete dát hráčům práva na správu jen určité oblastni a né celé residence.

Pro vytvoření subzony musíme označit oblast. To uděláme stejně jako u vytváření residence. Důležité je aby vybraná oblast byla uvnitř residence a né mimo! Následně subzonu vytvoříme příkazem:

/res subzone <název subzony>


Smazání residence

Residenci smažeme příkazem:

/res remove <název residence>

Pokud mažete subzonu napiště název residence tečka název subzony:

/res remove <název residence>.<název subzony>

Příklad: /res remove Domecek.Pokoj

Smazání je nutné potvrdit napsáním příkazu:

/res confirm


Teleportace

Do residence se lze teleportovat příkazem:

/res tp <název residence>

Lze se tedy teleportovat do residence jiných hráčů, pokud na to ovšem máte práva. Při teleportaci do res budete teleportováni na samotný kraj residence. Je zde riziko že by jste se při teleportu mohli objevit ve zdi! Pro si prosím nastavte teleportační bod na vámi zvolené místo příkazem:

/res tpset


Přidání přátel do residence

Přátele přidáte do residence příkazem:

/res padd <název residence> <hráč> 

Pomocí příkazu níže je zase odeberete:

/res pdel <název residence> <hráč> 


Nastavení oprávnění pro hráče

Hráčům dáte v residenci práva příkazem:

/res pset <název residence> <hráč> <vlajka> true/false

True povoluje, False zakazuje. Vlajka je oprávnění které můžete hráčům přidělit. Seznam základních vlajek naleznete níže.

Příklad: /res pset Domecek Honza trusted true
Tímto jsme Honzovi v residenci Domecek povolili všechny základní oprávnění (stavba, truhly, dveře, ničení..)


Globální nastavení residence

To provádíme příkazem:

/res set <název residence> <vlajka> true/false

Tímto můžete spravovat residenci, např. povolení pvp, tok vody a lávy nebo tímto můžete povolit či zakázat různé akce všem hráčům.

Příklad: /res set Domecek build true
Tímto jsme všem hráčům v residence Domecek dovolili stavět a ničit

Příklad: /res set Domecek flow false
Tímto jsme v residenci zakázali tok vody a lávy


Další užitečné příkazy

/res info Zobrazí informace o residenci
/res list <hráč> Zobrazí seznam vašich nebo cízích residencí
/res message <enter / leave> <text> Nastaví zprávu která se zobrazí při vstoupení či odchodu z residence
/res rc Zapne/vypne soukromý chat v residenci
/res kick <hráč> Vyhodí hráče z residence
/res rename Přejmenuje residenci
/res give <residence> <hráč> Předá residenci jinému hráči (Tento krok nelze vzít zpět!

Vlajky

Trusted Balíček základních povolení (stavba, ničení, truhly, dveře…)
Use Používání tlačítek, dveří, páček
Container Používání pecí, truhel…
Build Stavění i ničení
Animalkilling Zabíjení zvířat
Tp Teleportace do res
Flow Tok vody a lávy
Monsters Spawn monster
Damage Poškození